β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ Where Everybody Knows Your Name β€” The Happiness Lab with Dr. Laurie Santos (Pushkin+)

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️ Amazing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ The Introvert’s Guide to Extroversion β€” The Happiness Lab with Dr. Laurie Santos (Pushkin+)

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️ Amazing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ Sexlessness β€” Where Should We Begin? with Esther Perel

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️ Amazing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ Standard Directive 017: It’s Not About You β€” Jocko Underground Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️ Amazing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ Standard Directive 016: Be Rational β€” Jocko Underground Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️◼️ Solid


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ Disrupting Your Calling | An Interview with Whitney Johnson β€” Leading Saints Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️ Amazing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ 🐢 πŸšΆπŸ»β€β™‚οΈ How I Lead as Bishop After a Faith Crisis | An Interview With Dan Conway β€” Leading Saints Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’ Life changing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ Recognizing and Responding to the Voice of the Spirit as a Leader | An Interview with Elder Craig A. Cardon β€” Leading Saints Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️ Amazing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ Creating Space for Those We Lead | An Interview with Thomas Wirthlin McConkie β€” Leading Saints Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️ Amazing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ The Promises We Make as Leaders | An Interview with Jason Hewlett β€” Leading Saints Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️◼️ Solid


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ When Leading with Others Results in Conflict | An Interview with Chad Ford β€” Leading Saints Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’ Life changing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ 🐢 πŸšΆπŸ»β€β™‚οΈ How to Keep Your Ward Looking Forward, Not Backward | An Interview with Mark Johnson β€” Leading Saints Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️ Amazing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ 4 Reasons Why Bishops Should Be Meeting with Youth | An Interview with Jennifer Roach β€” Leading Saints Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️ Amazing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ 🐢 πŸšΆπŸ»β€β™‚οΈ Episode 573: One Dollar! One Dollar! β€” Core Intuition

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️◼️ Solid


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ Inspiration is Perishable β€” REWORK

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️◼️ Solid


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ Is Aspiring Wrong? β€” Leading Saints Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️ Amazing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ From Baptist Preacher to Latter-day Saint | An Interview with Gary Miller β€” Leading Saints Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’ Life changing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ Leadingβ€β€β€Ž Others to Come as They Are | A How I Lead Interview with Georgia Travers β€” Leading Saints Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️ Amazing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ 🧼 🍽️ Standard Directive 015: Fear The Nuclear Whimper β€” Jocko Underground Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️ Amazing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ 🐢 πŸšΆπŸ»β€β™‚οΈ 408: β€œBorderline”. Lessons from The β€œBorder”. Chasing and Catching Dreams. With Vincent β€œRocco” Vargas β€” Jocko Underground Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️◼️ Solid


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸ’Ό πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’» Standard Directive 014: Just Get Started β€” Jocko Underground Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️ Amazing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ A Hospital Divided β€” Where Should We Begin? with Esther Perel

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’ Life changing

This is possibly one of the most impactful conversations I’ve listened to in a while. So helpful.


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸš™ Making the Bishop’s Office the Ward Council Office | An Interview with Stephen Jones β€” Leading Saints Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’ Life changing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸ₯ž Standard Directive 013: If You HAVE To Say Something, Ask an Earnest Question β€” Jocko Underground Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’ Life changing


β˜‘οΈ 🎧 πŸŽ™οΈ πŸ₯ž Standard Directive 012: Think Before You Open Your Pie Hole β€” Jocko Underground Podcast

πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’πŸͺ’◼️ Amazing